W Orli coś ruszyło

Od lat solą w oku każdego mieszkańca w Orli, a już w szczególności wędkarza, jest stan istniejących starorzeczy i urządzeń wodnych na rzece Orlancę. Jednym z zadań postawionym sobie jako prezesowi koła, jest działanie na rzecz zmiany istniejącego stanu rzeczy w tym temacie. Wiosną tegoż roku wystąpiłem z inicjatywą do ZO PZW w Białymstoku o zakup terenu znajdującego się na obrzeżach Orli, przy tzw: „Jałowym moście”, przez który przepływa kilka zapomnianych cieków wodnych, a obecnie jest to nieużytek przekształcający się w wysypisko śmieci.

Inicjatywa nasza znalazła zrozumienie i poparcie w Zarządzie Okręgu, a osobiste zaangażowania kolegi Prezesa ZO Zbigniewa Matusewicza dodało napędu sprawie. Podjęto stosowne rozmowy z Wójtem Gminy Orla i złożono odpowiedni wniosek. W dniu 28.06.2007r Rada Gminy w Orli przyjęła jednogłośnie uchwałę o sprzedaży bez przetargowej działki dla ZO PZW Białystok. Tu wielkim zaangażowaniem wykazał się Wójt Gminy pan Piotr Selewesiuk, redagując treść uchwały i wnosząc dodatkowy punkt w porządku obrad sesji Rady Gminy. 

Wspomniany teren jest w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego zalewu w Orli i jest przeznaczony pod budowę ośrodka wędkarskiego z dużym, około 2ha stawem, oraz w perspektywie całym zapleczem rekreacyjno wypoczynkowym dla wędkarzy i nie tylko. Myślę że rozpoczęcie inwestycji pobudzi lokalne władzę oraz władzę sąsiedniej gminy i miasta Bielska Podlaskiego do wspólnej realizacji budowy zbiornika zaporowego na terenie Orli.Wszelkie działania w tym zakresie stworzą dogodne warunki do ożywienia gospodarczego. W Gminie Orla, na dzień dzisiejszy, brak jest bazy noclegowej, miejsca rekreacji i wypoczynku i mimo atrakcyjnego położenia i znowu posiadania pięknych terenów, ten stan rzeczy utrzymuje się nadal. 

Budowa ośrodka obudzi lokalnych i nie tylko inwestorów, do budowy bazy hotelowej, otwierania gospodarstw agroturystycznych, a co za tym idzie powstania miejsc pracy oraz zaplecza wypoczynkowego dla mieszkańców Gminy Orla, miasta i powiatu Bielsk Podlaski.
I pomyśleć, że to takie małe wiejskie koło… 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.