Kampania na rzecz zrównoważonego rozwoju

12

Minął niespełna miesiąc od ostatniego Zjazdu, a już wybrany Zarząd Okręgu ruszył do pracy z kopyta. Zgodnie z wolą Zjazdu, w tej kadencji władze okręgu mają zwrócić większą uwagę na realizację wszystkich celów zawartych w statucie w tym takich zapisów jak : współpraca z organizacjami i instytucjami proekologicznymi oraz współdziałanie z podmiotami zajmującymi się ochroną przyrody i przeciwdziałaniu złym zjawiskom zachodzącym w środowisku naturalnym. Realizując te cele wykorzystano posiedzenie Zarządu Okręgu PZW Białystok wraz Prezesami Kół PZW które odbyło się w dniu 24 maja 2009 roku, we wspanialej scenerii zalewu „Siemianówka”, w Zakładzie Rybackim PZW w Bachurach.

14

Po omówieniu wszystkich spraw związanych z planowanym porządkiem obrad Zarządu, odbył się wykład-szkolenie przeprowadzone przez Członka Prezydium ZO, trenera Fundacji Nasza Ziemia, Kol. Marka Chmielewskiego na temat zmian klimatycznych zachodzących na kuli ziemskiej z odniesieniem do naszego najbliższego środowiska. Wykład, na którym uczestnicy otrzymali materiały dydaktyczne i reklamowe, był elementem kampanii na rzecz zrównoważonego rozwoju prowadzonym przez Fundację Nasza Ziemia , do której swój mały wkład chce włożyć i nasz Okręg. Nabyta wiedza podczas spotkania, poprzez uczestnictwo Prezesów z kół terenowych, dotrze na cały teren okręgu. 

13

Dużym zainteresowaniem cieszyły się materiały reklamowe, które w najbliższym czasie poprzez organizacje imprez z okazji dnia dziecka, a więc same dzieci i młodzież, dotrze do kilku tysięcy domostw. Każde z zainteresowanych Kół otrzymało materiały dydaktyczne wraz płytą CD które zostaną wykorzystane podczas zebrań i spotkań wędkarskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.