Nie w kij dmuchał!

15

Właśnie! Kije, kołowrotki, żyłki, ciężarki, tarcze i w ogóle cały ekwipunek potrzebny do rozpoczęcia pracy młodzieżowo-dziecięcej sekcji rzutowej przy Kole PZW „Miętus”, zostaną zakupione za pozyskane środki z Lokalnego Konkursu Grantowego prowadzonego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Puszcza Białowieska w ramach Programu „Działaj Lokalnie VI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przy współpracy z Akademią Rozwoju Filantropi w Polsce. Jest to kolejny projekt naszego Koła, tym razem ukierunkowany na przeciwdziałanie szerzącym się patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży.

Projekt między innymi ma za zadanie wybudowania başakşehir escort przez orlańskich wędkarzy małego amfiteatru leśnego. Projekt został wysoko oceniony i wyróżniony grantem finansowym na realizacje zamierzenia.

16

Ważnym też elementem projektu jest planowany na dzień 7 czerwca br piknik ekologiczno-wędkarski „Kładie 2009” skierowany do młodzieży i dzieci i ich rodzicówi, w ramach którego będzie promowany trzeźwy i zdrowy styl życia oraz zostaną zaprezentowane przykłady zrównoważonego rozwoju i izmir escort różnorodności biologicznej, w tym takich działań jak otwarcie kolejnego „zimownika” dla ryb, raków i płazów.

17

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Ktoś powie : a gdzie tu wędkarze i nasz Związek?
A ja odpowiem : A właśnie tu! Wędkarstwo to nie tylko „mięso” bo tak nas niestety kojarzy gro społeczeństwa ( po rzeziach karpi które się teraz odbywają na lokalnych zbiornikach mógłbym i ja się zgodzić z tym stwierdzeniem) , ale właśnie jest jeszcze kilkanaście innych celów zapisanych w Statucie PZW. Związek i jego lokalne Koła nie mogą stać na uboczu zachodzących przemian społecznych. W większości miejsc na mapie naszego okręgu jesteśmy jedyną organizacja społeczną na tym terenie. I tu inicjatywa leży po naszej stronie. Nie ma praktycznie działania skierowanego na rzecz społeczności lokalnej przy którym wędkarze by nie odnieśli korzyści, konya escort bezpośredniej lub pośredniej. Rozejrzycie się co można zrobić dla swego otoczenia a poszukamy sposobu realizacji

Ps. Chyba się zagalopowałem 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.