escort pornmaxi pornblu

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Salmo Clubu

5 stycznia 2008 r. w siedzibie Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Białymstoku przy ul. Jurowieckiej 33 o godzinie 17.00 odbyło się doroczne Walne Zebranie Salmo Clubu Białystok. W zebraniu wzięło udział 17 członków, co przy ogólnej liczbie członków 36 i 6 usprawiedliwionych nieobecnościach uznano za kworum.
Zgodnie z zaproponowanym programem, zebranie poprowadził Prezes Salmo Clubu kol. Jerzy Łucki. Honorowymi gośćmi spotkania byli Członkowie Zarządu Koła PZW „Okoń” – kol. Andrzej Białous oraz kol. Dariusz Dziemianowicz, którzy pozostają z naszym Klubem w bardzo serdecznych stosunkach.


Rozpoczynając spotkanie, Zarząd SalmoClubu przedstawił wyniki muchowego Grand Prix 2007 Okręgu Białystok. Kol. Przemysław Lisowski i kol. Jędrzej Grygoruk krótko przedstawili zawody Krajowego Muchowego Grand Prix – Mistrzostwa Polski oraz Jesiennego Lipienia Sanu, w których mieli okazję uczestniczyć. W 2007 roku nie udało się jednak reprezentantom naszego Okręgu zająć wysokich lokat. Następnie, Zarząd Salmo Clubu przedstawił wyniki uczestnictwa członków klubu w akcjach zarybieniowych. Ostre słowa krytyki wypowiedziane na forum Salmo Clubu na ubiegłorocznym zebraniu wyraźnie zmotywowały naszych Kolegów. Z obowiązku uczestnictwa w przynajmniej 1 akcji na rzecz środowiska (w tym również w zarybieniach) wywiązało się 23 spośród 36 członków klubu, ale należy wspomnieć, że wielu Kolegów uczestniczyło w zarybieniach kilkukrotnie. Osoby, które nie uczestniczyły w roku 2007 w akcjach na rzecz środowiska, zostały zobowiązane do wpłaty do kasy klubu ekwiwalentu w wysokości 20 PLN. Podniesiono również problem ochrony wód przed kłusownictwem.

Zgodnie z programem zebrania, w następnej kolejności poruszono problem składek do klubu oraz klubowego budżetu, który – wobec obecności w klubie nieaktywnych członków – nie był wykonywany zgodnie z założeniami. W krótkiej przerwie, skarbnik Klubu kol. Mateusz Grygoruk, zebrał zaległe składki. Przygotowano w ten sposób grunt dla nowego Zarządu. Po przerwie bowiem dokonano wyboru nowych władz Salmo Clubu. Ustępujący Zarząd (w składzie: Prezes – Jerzy Łucki, Skarbnik – Mateusz Grygoruk, Kapitan Sportowy – Marek Makiełkowski) uznał bowiem, że ze względu na pełnione funkcje oraz inne obowiązki nie jest w stanie efektywnie funkcjonować w obecnym kształcie. Walne Zgromadzenie wyłoniło kandydatów na następujące stanowiska: 

Prezes Salmo Clubu – Przemysław Lisowski, 
Skarbnik Salmo Clubu – Andrzej Zaleski, 
Kapitan Sportowy Salmo Clubu – Sławomir Nowicki 
Sekretarz Salmo Clubu – Mateusz Grygoruk.

Przedstawione kandydatury zyskały akceptację Walnego Zgromadzenia i zostały poparte jednogłośne.  W dalszej części Zebrania, dyskutowano nad wnioskami Zarządu Salmo Clubu Białystok. Jako pierwszy, przedstawiono wniosek o wprowadzeniu kosmetycznych zmian w Statucie Salmo Clubu, tak, by był on aktualny i konsekwentny. Przedstawione przez Zarząd poprawki obecnego statutu zostały wprowadzone przy 1 głosie przeciw. Następnie, zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Salmo Clubu z dn. 06.02.2007, przedstawiono wniosek o skreślenie z listy członków Salmo Clubu osób, które zalegają ze spłatą składek oraz ekwiwalentów za akcje na rzecz środowiska. W wyniku głosowania skreślono z listy członków Salmo Clubu 5 członków. Kolejnym wnioskiem Zarządu było zwiększenie rocznej składki członkowskiej Salmo Clubu z 40 do 60 złotych (juniorzy z 20 do 30 złotych). Postulowano również zwiększenie ekwiwalentu za nieodbyte akcje na rzecz środowiska z 20 do 40 złotych za każdą nieodbytą akcję. W drodze głosowania przyjęto przedstawiony wniosek. Przedstawiono również projekt rozporządzenia ws. Zawodów muchowego Grand Prix Okręgu PZW Białystok. Przedstawione wnioski Walne Zgromadzenie przyjęło w drodze jawnego głosowania. 
W części zebrania poświęconej wolnym wnioskom członków Salmo Clubu przedstawiono następujące wnioski:

– podwyższenie opłaty startowej w zawodach muchowego Grand Prix Okręgu PZW     Białystok z 20 do 60 PLN; – wniosek przyjęto przy 1 głosie przeciw

– obowiązek napisania przez każdego z członków Salmo Clubu przynajmniej jednego    artykułu o tematyce wędkarskiej na internetową stronę Klubu; – wniosek odrzucono     przy 4 głosach „za”

– zwiększenie wymiaru obowiązkowych akcji na rzecz środowiska z dotychczasowej 1 do 2 rocznie; – wniosek przyjęto jednogłośnie

W tej części zebrania poruszono również kwestię strony internetowej Salmo Clubu, która funkcjonuje dzięki życzliwej pomocy Władz Koła PZW Okoń w Białymstoku oraz Administratora witryny – kol. Dariusza Dziemianowicza. W zawziętej dyskusji przedstawiono również kilka innych projektów rozporządzeń oraz planów, które – ze względu na ich niedopracowanie, nie zostaną na razie przedstawione oficjalnie. Zgodnie stwierdzono, że podwyższenie przez wymiaru pstrąga potokowego na wodach Okręgu PZW Białystok do 35cm oraz ograniczenie dziennego limitu do 1 sztuki (na oficjalny wniosek Salmo Clubu Białystok) jest ważnym krokiem w kierunku poprawy rybostanu wód krainy pstrąga i lipienia. Po zebraniu, członkowie Salmo Clubu udali się do – można by już rzec – klubowej „Tawerny Trzy Korony” na nieoficjalne dyskusje. Dyskusje na różne tematy…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

yozgat escort yozgat escort bayan bolu escort bolu escort bayan balıkesir escort balıkesir escort bayan aydın escort aydın escort bayan kütahya escort kütahya escort bayan zonguldak escort zonguldak escort bayan tokat escort tokat escort bayan sivas escort sivas escort bayan rize escort rize escort bayan muğla escort muğla escort bayan karaman escort karaman escort bayan osmaniye escort osmaniye escort bayan kayseri escort kayseri escort bayan eskişehir escort eskişehir escort bayan giresun escort giresun escort bayan elazığ escort elazığ escort bayan konya escort konya escort bayan malatya escort malatya escort bayan manisa escort manisa escort bayan www.escortperl.com