escort pornmaxi pornblu

Sprawozdanie z walnego zebrania Salmo Clubu

logosc

9 stycznia 2009 w Biurze Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Białymstoku odbyło się doroczne walne zebranie Salmo Clubu Białystok. W zebraniu wzięło udział 19 członków, co wobec ogólnej liczby członków klubu wynoszącej 37, uznano za kworum.
Zgodnie ze statutem, zebranie to było zebraniem sprawozdawczym, przygotowanym przez Zarząd Salmo Clubu w kadencji 2008-2010 w składzie Prezes – Przemysław Lisowski, Skarbnik – Andrzej Zaleski, Sekretarz – Mateusz Grygoruk oraz Kapitan Sportowy – Sławomir Nowicki.

Zebranie poprowadził Prezes Salmo Clubu Białystok. Pierwszą część spotkania poświęcono sprawozdaniom z działalności Klubu. Sławomir Nowicki przedstawił podsumowanie Muchowego Grand Prix Okręgu PZW Białystok za rok 2008. Łącznie rozegrano 7 zawodów cyklu GP, a w klasyfikacji generalnej zwyciężył Przemek Lisowski. Ustalono kalendarz imprez na rok 2009. W porównaniu z latami poprzednimi wprowadzono do preliminarza kilka zmian. Zaplanowano rozegranie dodatkowych, wiosennych zawodów muchowych, nad którymi patronat zobowiązało się przejąć Koło Wędkarskie PZW „Okoń” w Białymstoku. Deklaracja współpracy z Salmo Clubem, jaka padła z ust Prezesa Koła Okoń – Andrzeja Białousa, na pewno ociepli i tak już bardzo serdeczne stosunki pomiędzy naszym klubem a „Okoniem”. W dyskusji na temat udziału członków Salmo Clubu Białystok w zawodach cyklu Grand Prix Polski uznano, że w nadchodzącym sezonie należy zrezygnować z udziału w zawodach ogólnopolskich. Słabnące z roku na rok zainteresowanie członków klubu udziałem w tych imprezach zdaje się być wyrazem coraz spokojniejszego i niekonkurencyjnego podejścia naszych kolegów do wędkarstwa. Ustalono, że w 2009 roku wystawimy reprezentację wyłącznie na Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Muchowym. Jeżeli zainteresowanie sportem muchowym wzrośnie, wówczas będziemy wnioskować o dotację ZOPZW na inne imprezy ogólnopolskie.
Kolejnym sprawozdaniem był bilans finansowy klubu przedstawiony przez Skarbnika. Uznano, że sytuacja finansowa klubu jest dobra. Ustalono, że w 2009 roku na każdą z imprez klubowych z kasy klubu zostanie przeznaczone 200 PLN.
W dalszej części spotkania kol. Grzegorz Pul przedstawił sprawozdanie z aktywności członków Salmo Clubu w akcjach zarybieniowych inicjowanych przez Zarząd Okręgu. W skali roku, 14 członków klubu wzięło udział w 11 zarybieniach. Krzysztofa Wyszyńskiego, który uczestniczył w 4 zarybieniach, koledzy z klubu nagrodzili brawami. Cieszymy się, że frekwencja członków Salmo Clubu w akcjach na rzecz środowiska przyrodniczego z roku na rok jest coraz większa. Następnie, Mateusz Grygoruk przedstawił sprawozdanie z uczestnictwa członków klubu w akcjach ochrony wód. W działaniach antykłusowniczych członkowie Klubu wspomagali Społeczną Straż Rybacką. Podczas rutynowych kontroli wód pstrągowych zatrzymano sprzęt wędkarski osób łowiących niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
W drugiej części zebrania przedstawiono wnioski Zarządu Salmo Clubu Białystok. Poddano pod dyskusję potrzebę rozszerzenia składu Zarządu o osobę nadzorującą działania klubu na rzecz ochrony przyrody i ochrony wód przed kłusownictwem. W wyniku głosowania jawnego przyjęto jednogłośnie nowy skład Zarządu Klubu: Prezes – Przemysław Lisowski, Vice Prezes ds. Ochrony Wód – Andrzej Zaleski, Skarbnik – Jacek Krzewski, Sekretarz – Mateusz Grygoruk, Kapitan Sportowy – Sławomir Nowicki. Dzięki nowej funkcji, Vice Prezes ds. Ochrony Wód będzie odpowiedzialny za kontakt pomiędzy Salmo Clubem a Zarządem Okręgu w Białymstoku w sprawach akcji antykłusowniczych, zarybień oraz innych akcji na rzecz środowiska przyrodniczego. Będzie również archiwizował dokumentację z odbytych akcji. Ustalono bowiem, że od roku 2009 każda akcja na rzecz środowiska musi odbywać się po powiadomieniu Vice Prezesa ds. Ochrony Wód, a protokół z akcji musi być przez niego zatwierdzony.
Kolejnym wnioskiem Zarządu klubu było nadanie koledze Wasilijowi Bykowowi z klubu wędkarskiego w Grodnie tytułu Honorowego Członka Salmo Clubu Białystok. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Uroczyste wręczenie tytułu nastąpi 7 lutego 2009 podczas oficjalnej części V Mistrzostw Salmo Clubu Białystok w Wiązaniu Sztucznych Much.
Wolnym wnioskiem członków Salmo Clubu Białystok było zmniejszenie opłaty startowej którą muszą uiszczać wędkarze spoza Salmo Clubu, chcąc wziąć udział w zawodach organizowanych przez Klub. Przy 16 głosach „za” i trzech głosach „przeciw” przyjęto, że od 1 stycznia 2009 opłata startowa wynosi 30 zł. Zmniejszono również do 30 zł ekwiwalent za nieodbyte akcje na rzecz środowiska. Przyjęto w tym celu zarządzenia regulujące rozliczanie akcji na rzecz środowiska. Uznano również, że organizację imprez Klubowych zostanie zaliczona do puli akcji, jaką członkowie Klubu muszą odbyć w każdym sezonie. W 2008 roku, na wniosek Salmo Clubu Białystok ograniczono na białostockich wodach krainy Pstrąga i Lipienia limit tych dwóch gatunków do dwóch sztuk łącznie. W burzliwej dyskusji na ten temat Zarząd Salmo Clubu dostał zielone światło do inicjowania dalszych działań mających na celu ochronę wód krainy pstrąga i lipienia będących w zarządzie PZW w Białymstoku.
Walne zebranie jak zwykle zakończyło się częścią nieoficjalną w Tawernie Trzy Korony. Mamy nadzieję, że w roku 2009 będziemy jako klub wędkarski działać jeszcze sprawniej, a wyniki naszej aktywności przyczynią się do popularyzacji wędkarstwa muchowego w naszym regionie i lepszej ochrony wód.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

yozgat escort yozgat escort bayan bolu escort bolu escort bayan balıkesir escort balıkesir escort bayan aydın escort aydın escort bayan kütahya escort kütahya escort bayan zonguldak escort zonguldak escort bayan tokat escort tokat escort bayan sivas escort sivas escort bayan rize escort rize escort bayan muğla escort muğla escort bayan karaman escort karaman escort bayan osmaniye escort osmaniye escort bayan kayseri escort kayseri escort bayan eskişehir escort eskişehir escort bayan giresun escort giresun escort bayan elazığ escort elazığ escort bayan konya escort konya escort bayan malatya escort malatya escort bayan manisa escort manisa escort bayan www.escortperl.com