Przełom roku czyli …czas zebrań wędkarzy

Przełom grudnia i stycznia to czas tradycyjnych zebrań sprawozdawczych w kołach Polskiego Związku Wędkarskiego. I tak właśnie było w moim Kole.
Dnia 13 stycznia 2007 roku, o godzinie 10:00 ( II termin ), w świetlicy siedziby Zarządu Okręgu P.Z.W w Białymstoku odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Polskiego Związku Wędkarskiego ,,Okoń” w Białymstoku, podsumowujące działalność  koła w roku 2006. Na zebraniu było obecnych 34 członków koła plus zaproszeni goście.

Na wstępie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej żony naszego kolegi – Roberta Borowskiego. Wielu naszych kolegów wędkarzy znało Annę i nagłe jej odejście pogrążyło nas w bólu i smutku. Następnie Prezes Koła odczytał porządek dzienny zebrania,  który został przez zgromadzonych zatwierdzony jednogłośnie, bez żadnych poprawek.

Prezes Koła przywitał wszystkich obecnych na zebraniu i złożył wszystkim jak najlepsze  życzenia z okazji nowego 2007 roku. Oczywiście, życzył tradycyjnie już kolegom wędkarzom taaakiej ryby! Kolega Prezes i v-ce Prezes Koła wręczyli trzem naszym kolegom srebrne odznaki P.Z.W, które zostały im przyznane przez Zarząd Główny P.Z.W. Kolega Prezes wręczył także pamiątkowy dyplom oraz odznaczenie ,,Wzorowy Młody Wędkarz” najmłodszemu ,,kadetowi” Koła, za jego wzorową postawę i bardzo dobre wyniki sportowe w roku 2006. Kolega Prezes wręczył pamiątkowe podziękowania sponsorom naszego Koła, którzy to w ciągu roku 2006 fundowali naszym młodym zawodnikom upominki, na wszelkiego rodzaju imprezach wędkarskich Koła.
W dalszej części zebrania przewodniczący komisji turnieju młodzieżowego Koła z cyklu: ,,Grand Prix”- edycja 2006 odczytał protokół, zawierający oficjalną punktację końcową. Należy tu dodać, że turniej taki prowadzi nasze Koło już od szeregu lat. Młodzież naszego Koła startuje w szeregu imprezach w ciągu całego sezonu, a punkty przez nich zdobywane komisja turnieju uwidacznia w tabelach. Według regulaminu turnieju, trzech pierwszych zawodników w swoich kategoriach otrzymało z rąk przewodniczącego komisji nagrody rzeczowe, pamiątkowe statuetki i dyplomy. Pozostali uczestnicy turnieju otrzymali upominki i pamiątkowe dyplomy. Wszystko to, dzięki naszym sponsorom.

Uhonorowano także najlepszych ,,seniorów” naszego Koła, którzy startowali w ciągu całego roku w szeregu zawodach wędkarskich (wszystkich dyscyplin), reprezentując nasze Koło. Otrzymali oni z rąk Prezesa Koła pamiątkowe statuetki i dyplomy.

Po tych miłych chwilach przystąpiono do części oficjalnej naszego zebrania.
Na przewodniczącego zebrania wybrano jednogłośnie kolegę Prezesa Koła.
Na sekretarza zebrania wybrano jednogłośnie kolegę Roberta Białous, na co dzień pełniącego w Kole funkcję sekretarza.
Wybrano także jednogłośnie Komisję Uchwał i Wniosków. W jej skład weszli:

Jan Granacki (Przewodniczący)
Wacław Andrukiewicz (zastępca)
i Norbert Zadykowicz (członek).

Sekretarz Koła odczytał zebranym sprawozdanie z działalności naszego Koła w roku 2006. Zostało ono zatwierdzone jednogłośnie i bez zastrzeżeń.
Ze względu na to, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie był obecny na zebraniu ( zły stan zdrowia ), Prezes Koła odczytał dostarczone przez niego sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2006. Również i to sprawozdanie zostało zatwierdzone jednogłośnie i bez zastrzeżeń.
Koleżanka Kazimiera Białous – Skarbnik Koła przedstawiła zebranym informacje o wysokości składek obowiązujących w roku 2007. Zebrani z ulgą przyjęli wiadomość, że opłaty nasze pozostały na poziomie roku ubiegłego. Było kilka uwag ze strony zebranych, odnośnie wprowadzenia rejestru połowów.
Większość pytań zebrani kierowali do kolegi Dariusza Dziemianowicza, członka Zarządu Głównego PZW (obsługiwał on nasze zebranie z ramienia Zarządu Okręgu). Dotyczyły one takich spraw jak:

1.sytuacji odnośnie wędkowania na kanale Augustowskim
2.sytuacji odnośnie zbiornika w Janowie
3.zmiany w organizacji w roku 2007 zawodów wędkarskich
4.zmiany w statucie P.Z.W
5.zarybianie naszych zbiorników i rzek w roku 2006.

Na wszystkie te pytania kolega Dariusz odpowiedział szczegółowo i wyczerpująco. Młodzi koledzy wędkarze pytali także o tegoroczny kalendarz imprez i dawali propozycje odnośnie miejsca organizacji Mistrzostw Koła, w wędkarstwie spławikowym. Chcieli, aby zostały one zorganizowane na tym zbiorniku, na którym zostaną rozegrane tegoroczne Mistrzostwa Okręgu. Uchwał ani wniosków nie zgłoszono. Ponieważ nie było więcej pytań, przewodniczący podziękował wszystkim zebranym i oficjalnie zebranie zakończył.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.