escort pornmaxi pornblu

Sprawozdanie z Walnego Zebrania SalmoClubu Białystok

W Walnym Zebraniu SalmoClubu Białystok, które odbyło się w dniu 06/02/2007 w Sali Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Białymstoku o godzinie 18.00, wzięło udział 25 spośród 34 członków Klubu oraz zaproszeni Goście. Duża frekwencja pozwoliła na konstruktywną dyskusję i ważne głosowanie w ważnych dla Klubu sprawach. Zebranie poprowadził Mateusz Grygoruk – Skarbnik, Członek Zarządu SalmoClubu Białystok.

Na początku zebrania przedstawiono wyniki sportowe członków SalmoClubu Białystok osiągnięte w latach 2005 i 2006. Wskazano na dobre wyniki indywidualne zawodników w Muchowych Mistrzostwach Polski w 2005 roku (Jędrzej Grygoruk oraz Tomasz Nowicki).
W skład Muchowej Kadry Okręgu na rok 2007 weszli zawodnicy, którzy zgromadzili największą liczbę punktów w zawodach klasyfikacji Grand Prix Okręgu w Wędkarstwie Muchowym w roku 2007 – Jędrzej Grygoruk, Marek Makiełkowski oraz Tomasz Skurski. W dalszej części zebrania, Grzegorz Pul przedstawił aktualną sytuację zarybieniową ZOPZW w Białymstoku ze szczególnym uwzględnieniem wód krainy pstrąga i lipienia. Poruszono również, ku smutkowi przybyłych, kwestię składek klubowych oraz wskazano konieczność szybkiego ich uregulowania. 
Drugim punktem zebrania były wybory Zarządu SalmoClubu Białystok na kadencję 2007-2009. Prezesem SalmoClubu Białystok został ponownie Jerzy Łucki, Wiceprezesem – Marek Makiełkowski, a Skarbnikiem – Mateusz Grygoruk.
W dalszej części zebrania, Zarząd przedstawił propozycje uchwał. Przeprowadzono na forum Walnego Zebrania dyskusję nad propozycjami aktywności członków SalmoClubu oraz ich czynnego udziału w życiu Klubu. Jednogłośnie uchwalono, że:

1) Zgodnie ze Statutem SalmoClubu Białystok – każdy z jego członków musi przynajmniej raz w roku wziąć udział w akcji zarybieniowej lub innej akcji na rzecz środowiska. Fakt wzięcia udziału w takiej akcji musi zostać potwierdzony podpisem prowadzącego akcję zarybieniową lub dokumentacją fotograficzną, która zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej SalmoClubu Białystok. Niewywiązanie się z powyższego postanowienia zobowiązuje członka SalmoClubu Białystok do wpłaty 20 PLN na konto Klubu. Pieniądze te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów paliwa oraz innych kosztów, jakie są ponoszone przez członków Klubu, którzy wezmą udział w akcjach na rzecz środowiska oraz zarybieniach.  

2) członkowie SalmoClubu, którzy w ostatnim dniu 2007 roku będą mieli zaległości w składkach za lata 2000-2006 zostaną – zgodnie ze statutem SalmoClubu Białystok – skreśleni z listy członków SalmoClubu Białystok, co leży w kompetencji Zarządu.

W kolejnym punkcie obrad, Prezes Jerzy Łucki przedstawił propozycję współpracy z młodzieżą w celu propagowania wędkarstwa muchowego na Białostocczyźnie. Opracowano również kalendarz imprez muchowego Grand Prix okręgu białostockiego oraz innych imprez popularyzujących wędkarstwo muchowe. Wyznaczono również osoby odpowiedzialne za organizację poszczególnych spotkań wędkarskich. Ustalono również datę III Otwartych Mistrzostw SalmoClubu Białystok w Wiązaniu Sztucznych Much, które odbędą się wraz z imprezą towarzyszącą 24 marca 2007 roku. Mistrzostwa odbędą się w Sali Restauracji „Toast” w Białymstoku. Planowana jest również impreza towarzysząca – ognisko oraz wspólne wędkowanie 25 marca 2007. W wolnych wnioskach Dariusz Dziemianowicz oraz Mateusz Grygoruk zaapelowali do członków SalmoClubu Białystok o większą aktywność na oficjalnej stronie internetowej www.salmo.ryby.org . Innych wniosków nie przedstawiono.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

yozgat escort yozgat escort bayan bolu escort bolu escort bayan balıkesir escort balıkesir escort bayan aydın escort aydın escort bayan kütahya escort kütahya escort bayan zonguldak escort zonguldak escort bayan tokat escort tokat escort bayan sivas escort sivas escort bayan rize escort rize escort bayan muğla escort muğla escort bayan karaman escort karaman escort bayan osmaniye escort osmaniye escort bayan kayseri escort kayseri escort bayan eskişehir escort eskişehir escort bayan giresun escort giresun escort bayan elazığ escort elazığ escort bayan konya escort konya escort bayan malatya escort malatya escort bayan manisa escort manisa escort bayan www.escortperl.com