60 rocznica PZW

Dnia 19 marca 1950 roku, decyzją ówczesnych władz miasta stołecznego Warszawy, powołany został do życia Polski Związek Wędkarski. Pomimo różnych kolei losu przetrwał do dnia dzisiejszego. Zachowując swoje struktury, posiadając olbrzymią kadrę działaczy, w czasach obecnych stał się najliczniejszym stowarzyszeniem w Polsce. Jest samorządnym stowarzyszeniem miłośników wędkarstwa, które podtrzymuje tradycje zorganizowanego wędkarstwa w Polsce.

Według najnowszych statystyk wynika, że na koniec roku 2009, Polski Związek Wędkarski skupiał w swoich szeregach miłośników tego pięknego hobby – jakim jest wędkarstwo w około 2.700 Kołach i liczył około 640.000 tysięcy członków. Cele naszego związku są jak najbardziej szlachetne. Organizowanie i promowanie sportu wędkarskiego, promowanie rekreacji i czynnego odpoczynku nad wodą (obecnie Polski Związek Wędkarski sprawuje pieczę nad ponad 210.000 hektarów wód, a co się z tym wiąże ochrania je i użytkuje). Związek działa prężnie na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego, dbając jednocześnie o kształtowanie etyki wędkarskiej. Nie możemy nie wspomnieć tu o popularyzacji idei wędkarstwa wśród dzieci i młodzieży. Dzięki tym staraniom zwalczana jest patologia społeczna występująca w rodzinach i środowiskach zagrożonych wychowawczo.

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Białymstoku postanowił uczcić ten zaszczytny jubileusz organizując ,,Turniej Wiedzy o Polskim Związku Wędkarskim Okręgu w Białymstoku”, skierowany bezpośrednio do młodzieży naszego okręgu. Pomysł ten poddał pod uwagę Prezes Zarządu, kolega Ryszard Broniszewski. Uzyskał pełną aprobatę wszystkich kolegów z Zarządu. Na organizację konkursu przeznaczono kwotę 1000,00zł, a sprawy techniczne z tym związane zlecono Komisji ds. Młodzieży, działającej przy naszym okręgu. Przygotowania rozpoczęto od powiadomienia wszystkich Kół w okręgu, o sposobie zapisywania się na konkurs. Do udziału zaproszono młodzież wędkarską do lat 16. Już dnia 16 marca znaliśmy list zgłoszonych uczestników.

Inauguracja konkursu rozpoczęła się dnia 20 marca 2010 roku, o godzinie 10:00, w siedzibie Zarządu Okręgu, przy ulicy Jurowieckiej 33. Już o godzinie 9:30, w świetlicy zebrali się uczestnicy konkursu, władze i działacze naszego okręgu. Do zmagań konkursowych przystąpiło 20 młodych wędkarzy, reprezentujących 5 Kół PZW naszego okręgu z Sokółki, Wasilkowa i Białegostoku – ,,Okoń”, Miejskie i Nr 1. Zawodnicy mieli do rozwiązania 40 pytań, w formie testów sprawdzających, ze znajomości: Statutu PZW, Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW + rozpoznanie sylwetek ryb, oraz działalności naszego okręgu na terenie obszarów wodnych. Pytania opracował jeden z działaczy – kolega Zbigniew Wróblewski – sekretarz Sądu Koleżeńskiego Koła PZW ,,Okoń” z Białegostoku. Koperta z pytaniami została zapieczętowana i przekazana Komisji ds. Młodzieży. Otworzono ją komisyjnie tuż przed rozpoczęciem konkursu.

Godzina 10:00.
Zgromadzoną młodzież witają serdecznie: Prezes ZO PZW w Białymstoku, kolega Ryszard Broniszewski, Dyrektor Biura ZO PZW w Białymstoku, kolega Jerzy Łucki i v-ce Prezes ZO PZW w Białymstoku, kolegaDariusz Dziemianowicz. Opowiadają krótko o historii powstania PZW, życząc jednocześnie dobrych wyników.
Na uroczystości obecni są także koledzy: Andrzej Białous – Przewodniczący komisji młodzieżowej,Sławomir Nadolny – członek Prezydium Zarządu Okręgu i opiekun komisji młodzieżowej, Stanisław Kostko– Skarbnik Zarządu Okręgu, Prezesi białostockich Kół – Józef Dąbrowski z Wasilkowa i Kazimierz Mudrewicz z Sokółki, oraz działacze Karol Sawicki z białostockiego ,,Okonia”, Jan Grześ z Koła Miejskiego (członek komisji młodzieżowej) i Dawid Kułakowski z Koła PZW w Sokółce (opiekun sekcji rzutowej w Sokółce). Rozpoczyna się konkurs. Prowadzi go kolega Andrzej Białous. Przedstawia uczestnikom regulamin. Zwycięży ten, kto udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi, w jak najkrótszym czasie. Życzy wszystkim uzyskania jak najlepszych wyników. Następuje cisza. Młodzież skupia się nad pytaniami. Już po 4 minutach pierwsi zawodnicy składają karty testowe. Czas zdawania następnych jest skrupulatnie notowana. Ci co już napisali wychodzą po cichu na korytarz, aby nie przeszkadzać piszącym jeszcze. Ostatnia arkusze docierają do komisji, złożonej z działaczy Kół, zawodników startujących dzisiaj. Komisja udaje się do drugiego pomieszczenia, gdzie skrupulatnie liczy odpowiedzi na pytania. W międzyczasie, kolega Karol Sawicki zaprasza młodzież na słodki poczęstunek – degustację wspaniałych pączków, z prywatnej piekarni Pana Michała Kryszenia z Białegostoku, oraz napoje.Punkty podliczone, dyplomy wypisane, kolejność zajętych miejsc ustalona. Następuje uroczysty moment zakończenia konkursu i nagradzania jego dzisiejszych uczestników. Upominki wręcza Prezes Zarządu Okręgu. Trzech pierwszych otrzymuje dobrej klasy sprzęt wędkarski, oraz upominki których fundatorem jest sam Prezes. Wszystkie z nadrukiem jubileuszu 60-lecia PZW. Pozostałym wręcza upominki w postaci akcesoriów wędkarskich i katalogów.

Jeszcze tylko Prezes dziękuje młodzieży za ich przybycie i wykazanie się dużą wiedzą, kolegom z komisji – za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu, działaczom i przybyłym gościom. W ten sposób kończy się konkurs. Teraz o wynikach.
Konkurs zdominowali młodzi członkowie Koła Miejskiego PZW z Białegostoku, zajmując trzy pierwsze miejsca. Zwycięzca nie odpowiedział tylko na jedno pytanie. Słowa podziękowania należą się koledze Jankowi Grześ, za przygotowanie zawodników do konkursu.

Oficjalne wyniki konkursu:
1.Mateusz Suprunowicz (Koło Miejskie Białystok) – 39pkt (czas 4,17min)
2.Paweł Zaremba (Koło Miejskie Białystok) – 38pkt (czas 5,13min)
3.Piotr Malinowski (Koło Miejskie Białystok) – 37pkt (czas 5,19min)
4.Mateusz Chomutowski (Koło Wasilków) – 35pkt (czas 5,48min)
5.Kamil Krzysztof Setny (Koło ,,Okoń” Białystok) – 35pkt (czas 5,49min)
6.Piotr Żeruń (Koło ,,Okoń” Białystok) – 33pkt (czas 5,10min)
7.Gracjan Grabowski (Koło Miejskie Białystok) – 32pkt (czas 8,15min)
8.Kacper Leśniewski (Koło Miejskie Białystok) – 31pkt (czas 5,26min)
9.Łukasz Bielawski (Koło Miejskie Białystok) – 30pkt (czas 4,55min)
10.Sebastian Łapiński (Koło Wasilków) – 30pkt (czas 8,12min)
11.Dawid Radziszewski (Koło Wasilków) – 28pkt (czas 8,01min)
12.Mateusz Żukowski (Koło Wasilków) – 28pkt (czas 9,08min)
13.Agnieszka Chomutowska (Koło Wasilków) – 26pkt (czas 7,50min)
14.Karol Lul (Koło Nr1 Białystok) – 26pkt (czas 8,26min)
15.Gabriel Bołtko (Koło Sokółka) – 24pkt (czas 9,24min)
16.Krzysztof radziszewski (Koło Wasilków) – 22pkt (czas 9,39min)
17.Katarzyna Żak (Koło Wasilków) – 21pkt (czas 9,11min)
18.Maciej Łapiński (Koło Wasilków) – 19pkt (czas 11,08min)
19.Krzysztof Sikorski (Koło Wasilków) – 18pkt (czas 10,15min)
20.Dawid Piskurewicz (Koło Sokółka) – 17pkt (czas 7,25min)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.