Konkurs plastyczno-fotograficzny ,,Z WĘDKĄ BLIŻEJ NATURY

Pomysł zorganizowania takiego konkursu narodził się już w roku ubiegłym. Głównym inicjatorem był Darek Dziemianowicz. Na posiedzeniu Komisji ds. Młodzieży Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Białymstoku pomysł przedstawił zebranym. Zdaniem Komisji był on bardzo dobry. Należało zatem od czegoś zacząć. Głównym ,,motorem” był Darek, który dzięki przychylności kol. Sylwestra Ostapiaka Wiceprezesa ds. młodzieży Okręgu PZW w Gdańsku otrzymał gotowy i sprawdzony w praktyce regulamin takiego konkursu.

Spodziewaliśmy się, że czeka nas moc pracy. Jak się później okazało, nie myliliśmy się. Zmodyfikowaliśmy nieco regulamin pod nasze potrzeby i wraz z pismem przewodnim powieliliśmy. Poprzez Podlaskie Kuratorium Oświaty przesłaliśmy taką korespondencję w listopadzie 2005 roku do Szkół Podstawowych i Gimnazjów, na terenie okręgu białostockiego. Termin nadsyłania prac został ustalony na dzień 31 grudnia 2005 roku.

Konkurs został podzielony na dwie kategorie:

1.konkurs plastyczny – grupa wiekowa do lat 12 i grupa wiekowa do lat 16
2.konkurs fotograficzny – grupa wiekowa do lat 12 i grupa wiekowa do lat 16.
Technika prac – dowolna.

Pozostało tylko cierpliwie czekać. W międzyczasie zakupione zostały nagrody dla zwycięzców konkursu w postaci bardzo ładnych wydawnictw książkowych. Były to książki o tematyce wędkarskiej i przyrodniczej. Były atlasy, encyklopedie i wydawnictwa albumowe.
Pierwsze prace napłynęły już w pierwszym tygodniu trwania konkursu. Było ich osiem. Przez następny tydzień praktycznie nic się nie działo. Byliśmy zdziwieni, ponieważ wysłaliśmy informacje o konkursie w liczbie 150 sztuk. Ale była to tylko przysłowiowa cisza przed burzą.

No i zaczęło się. Każdego dnia Poczta Polska doręczała do Zarządu Okręgu korespondencję. Tak, były to prace konkursowe. Liczba napływających prac rosła w zastraszającym tempie. W myśli nasze wkradł się pewien niepokój. Jaki będzie wynik końcowy? Ile jeszcze prac nadejdzie?
2 stycznia 2006 roku znaliśmy już końcowy wynik. I tu zaskoczenie. NIEMOŻLIWE!!! Nadesłanych zostało 500 PRAC KONKURSOWYCH!!! Nie do wiary! I tu powstało pytanie: CO DALEJ! To po prostu przerosło nasze oczekiwania!
Zwołaliśmy nadzwyczajne posiedzenie Komisji ds. Młodzieży. Ustaliliśmy kierunek działania, bowiem moc pracy było przed nami. Należało jak najszybciej ocenić wszystkie prace, wyłonić te najlepsze. Kto to zrobi? Przecież żaden z nas tego nie oceni. A ocena musi być fachowa i obiektywna. I w tym momencie z dużą pomocą przyszedł nasz kolega Sekretarz Komisji – Sławek Siemieniako. Zaprosił do oceny prac wybitnych artystów-plastyków. Jak on to zrobił? To pozostanie jego tajemnicą. I tak oto w tydzień później progi Biura Zarządu Okręgu przekroczyli właśnie Oni.

Mieliśmy zaszczyt gościć:
1. Panią Annę Perkowską – artystę plastyka
2. Panią Katarzynę Zapolską – artystę plastyka
3. Pana Janusza Franciszka Malantowicza – malarza, grafika, fotografa z zawodu.

Wszystkie prace były oglądane i oceniane. Naprawdę były piękne. Widzieliśmy wszyscy, że młodzi ludzie włożyli w nie dużo swojej wyobraźni i pracy, a jeszcze więcej serca. Techniki wykonanych prac były różne. Praca komisji konkursowej trwała około 5 godzin. W końcu na stolikach pozostały te, które miały okazać się najlepszymi. Komisja podzieliła je według kolejności zajętych miejsc. Przyznała także kilka wyróżnień. Nam, jako Komisji ds. Młodzieży pozostało wyeksponowanie najlepszych – 57 prac. Umieściliśmy je na białych podkładach, na ścianach świetlicy Zarządu Okręgu. Najlepsze które wygrały konkurs zostały umieszczone na specjalnych sztalugach. Pozostałe prace zostały umieszczone na stolikach. Następnie zwróciliśmy się o pomoc do Dyrektora Biura Zarządu Okręgu, kolegi Jerzego Łuckiego, o zaprojektowanie i wydrukowanie pamiątkowych dyplomów i podziękowań dla autorów prac i szkół biorących udział w konkursie. Zwołaliśmy kolejne posiedzenie Komisji. Ustaliliśmy program uroczystego zakończenia konkursu.

Wysłaliśmy zaproszenia i wyniki do wszystkich 32 szkół biorących udział w konkursie. Przekazaliśmy zaproszenia do Podlaskiego Kuratorium Oświaty, komisji konkursowej, Polskiego Radia Białystok, Podlaskiej Telewizji PTV i lokalnych gazet. Na uroczyste zakończenie w dniu 4 marca 2006 roku, do świetlicy Zarządu Okręgu przy ulicy Jurowieckiej 33 przybyli młodzi laureaci, dyrektorzy i nauczyciele zaproszonych szkół. Przybyli także przedstawiciele białostockich mediów.
O godzinie 11:15 Dyrektor Biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Białymstoku, kolega Jerzy Łucki i v-ce Prezes ds. Młodzieży Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Białymstoku, kolega Dariusz Dziemianowicz przywitali serdecznie przybyłych gości. Opowiedzieli zebranym historię konkursu i podziękowali za ogromne zainteresowanie. Następnie Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży Zarządu Okręgu, kolega Andrzej Białous odczytał oficjalne wyniki konkursu, a koledzy: Sławomir Siemieniako, Mirosław Nos, Jan Grześ i Wojciech Bogusłowicz – członkowie Komisji wręczali laureatom nagrody, oraz pamiątkowe dyplomy.

Przedstawiciele szkól otrzymali z rąk Wiceprezesa Darka Dziemianowicza pamiątkowe statuetki i podziękowania. Po tej bardzo miłej uroczystości wszyscy goście zostali zaproszeni do specjalnie przygotowanego na tą okazję bufetu ze słodkościami.

Ja, ze swej strony pragnę złożyć podziękowanie: wszystkim uczestnikom konkursu za ich piękne prace i trud włożony w ich wykonanie, komisji konkursowej za ocenienie 500 prac, dyrektorom, nauczycielom i wychowawcom za zainteresowanie się konkursem, koledze Jerzemu Łuckiemu za pomoc techniczną, koledze Dariuszowi Dziemianowiczowi i kolegom z Komisji ds. Młodzieży działającej przy Zarządzie Okręgu za włożenie ogromnej pracy i czuwanie nad całością konkursu.

Lista LAUREATÓW i WYRÓŻNIONYCH w konkursie plastyczno-fotograficznym ,,Z WĘDKĄ BLIŻEJ NATURY”

I.KONKURS FOTOGRAFICZNY

kategoria wiekowa do lat 12

I miejsce
Katarzyna Urynowicz (lat 12) Zespół Szkół Płociczno Tartak

kategoria wiekowa do lat 16

I miejsce
Kinga Rycewicz (lat 16) Młodzieżowy Dom Kultury Białystok

II miejsce
Magda Szorc (lat 16) Młodzieżowy Dom Kultury Białystok

III miejsce
Agnieszka Twerdochlib (lat 15) Młodzieżowy Dom Kultury Białystok

Wyróżnienia
1.Magdalena Praczuk (lat 16) Publiczne Gimnazjum nr4 Białystok
2.Emilia Puczyńska (lat 16) Publiczne Gimnazjum nr4 Białystok
3.Uczniowie klasy V – Szkoła Podstawowa Szymki (praca zbiorowa)

II.KONKURS PLASTYCZNY

Kategoria wiekowa do lat 12

I miejsce
1.Julia Wakulewska (lat 8) Szkoła Podstawowa Gródek
2.Paulina Doroszkiewicz (lat 10) Szkoła Podstawowa Gródek

II miejsce
1.Paulina Godlewska (lat 8) Szkoła Podstawowa nr16 Białystok
2.Abigael Szeremeta (lat 10) Szkoła Podstawowa Gródek

III miejsce
1.Sylwia Gutowska (lat 10) Szkoła Podstawowa Gródek
2.Krzysztof Tarasewicz (lat 10) Szkoła Podstawowa Gródek

Kategoria wiekowa do lat 16
I miejsce
1.Dominika Kalinowska (lat 14) Publiczne Gimnazjum Gródek
2.Justyna Mieleszko (lat 13) Publiczne Gimnazjum Gródek

II miejsce
1.Tomasz Barwicki (lat 15) Publiczne Gimnazjum nr6 Suwałki
2.Izabela Sańko-Sawczenko (lat 15) Publiczne Gimnazjum nr1 Łapy

III miejsce
1.Ewa Dmitruk (lat 13) Publiczne Gimnazjum Mońki
2.Marta Filipkowska (lat 15) Publiczne Gimnazjum Mońki
3.Ewelina Wakulewska (lat 14) Publiczne Gimnazjum Gródek

Wyróżnienia
1.Kasia Wawrzeniuk (lat 13) Zespół Szkół nr 3 Hajnówka
2.Karina Iwaniuk (lat 15) Zespół Szkół nr 3 Hajnówka
3.Ewa Perkowska (lat 8) Szkoła Podstawowa nr 1 Łapy
4.Żaneta Jarocka (lat 14) Publiczne Gimnazjum Gródek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.