Młode „Okonie” żegnają wakacje. Zapraszamy.

Młode "Okonie" żegnają wakacje

KOMUNIKAT

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego „Okoń” Białystok informuje, że jest organizatorem Towarzyskich Spławikowych Zawodów Wędkarskich:
„MŁODE OKONIE ŻEGNAJĄ WAKACJE”
Zawody odbędą się dnia 20 WRZEŚNIA 2020 roku, na łowisku specjalnym „Bachury”

1). W zawodach mogą uczestniczyć tylko wędkarze członkowie-uczestnicy Koła PZW „Okoń” z Białegostoku. Obowiązują opłaty za wędkowanie na rok 2020
2). Zawodnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie wiekowe:
*kategoria wiekowa do lat 10
*kategoria wiekowa od 11 do 16 lat
3). Zbiórka na terenie zawodów o godzinie 8:00
4). Tura zawodów trwać będzie 3,5 godziny
5). Każdemu zawodnikowi na stanowisku MUSI OBOWIĄZKOWO TOWARZYSZYĆ PEŁNOLETNI OPIEKUN!!! W przeciwnym razie zawodnik nie zostanie dopuszczony do startu w zawodach!!!
6). Opłatę za wejście na łowisko za zawodników i opiekunów pokrywa Koło
7). Dojazd na miejsce zawodów we własnym zakresie
8). Organizator zapewnia opiekę medyczną na czas trwania zawodów
9). Po zakończonych zawodach organizator przewidział poczęstunek dla wszystkich uczestników zawodów

Zapisy na zawody przyjmuje telefonicznie Prezes Koła, kolega Andrzej Białous codziennie, do dnia 14 września 2020 roku WŁĄCZNIE!!!. Kontakt telefoniczny – 668 39 53 45

Nagrody:
*Pierwsze trójki w obu kategoriach – zawodnicy otrzymują pamiątkowe puchary, dyplomy i upominki rzeczowe
*Łowca „Największej ryby” – zawodnik otrzymuje pamiątkowy puchar, dyplom i upominek rzeczowy
*”Najmłodszy zawodnik” – otrzymuje pamiątkowy puchar, dyplom i upominek rzeczowy
*”Najszybciej złowione ryby” w obu kategoriach – zawodnicy otrzymują pamiątkowe puchary, dyplomy i upominki rzeczowe

Upominki otrzymują wszyscy zawodnicy!!!

UWAGA!

Na podstawie art.8 Ustawy nr5 z dnia 14.03.1985 roku Państwowej Inspekcji Sanitarnej – Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja nr59, oraz z 2020 roku, pozycje 322, 374, 567 (wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w trakcie zawodów wędkarskich organizowanych przez jednostki terenowe PZW, w czasie pandemii koronawirusa)

OBOWIĄZKIEM ZAWODNIKÓW I ICH OPIEKUNÓW JEST:
1). obowiązkowe posiadanie i noszenie maseczek ochronnych przez startujących zawodników, od momentu przybycia na teren zawodów do momentu jego opuszczenia, z przerwą od momentu wejścia na stanowisko do momentu ważenia ryb i opuszczenia stanowiska
2). podpisanie deklaracji przez zawodnika i opiekuna, składanej w czasie zapisu na zawody, że nie są oni w trakcie leczenia bądź kwarantanny związanej z pandemią koronawirusa, pod rygorem odpowiedzialności karnej i wewnątrzzwiązkowej (podstawa prawna: ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi: Dz.U.2019.O.1239 tj.Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku)

W imieniu Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego „Okoń” w Białymstoku serdecznie zapraszam na zawody moich najmłodszych Kolegów wędkarzy – Prezes Koła Andrzej Białous!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.