escort pornmaxi pornblu

Siemianówka

80fc47ed4cef5bf7

Zbiornik Siemianówka powstał jesienią 1989 roku w wyniku przegrodzenia rzeki Narew w km 432,28 jej biegu, w rejonie wsi Rybaki. Wielkość zlewni zbiornika wynosi 1092km2, z czego na terenie Białorusi jest 800km2. Na terenie Polski zlewnię zbiornika tworzą rzeki: Narew, Pszczółka, Kołonna, Łuplanka, Podrzeczka i Rów bez nazwy.

Zlewnia posiada charakter typowo nizinny i w 80% jest zalesiona, głównie lasami Puszczy Białowieskiej. Wzniesienia wahają się w granicach od 145,00 do 180,00m npm. Spadek podłużny doliny wynosi 0,5%, a spadki poprzeczne średnio 5%. W zlewni występują przeważnie grunty piaszczyste, zalegające na glinach zwałowych. Powierzchnia zbiornika przy normalnym piętrzeniu wody na rzędnej 145,00m npm wynosi 3250ha a jego pojemność 79,5 mln m2 wody. Powierzchnia użytkowa szacowana jest natomiast na 2500ha. Długość zbiornika wynosi 13,5 km, a jego szerokość waha się od 0,8 km do 4,5 km; stąd wynika wskaźnik wydłużenia , wynoszący 3,0. Siemianówka jest zbiornikiem płytkim, o średniej głębokości wynoszącej 2,5 m, głębokości maksymalnej 7,0 m i wskaźniku głębokości wynoszącym 0,36. Zalew posiada liczne, rozległe płycizny. Okres pełnej wymiany wody w zbiorniku jest bardzo długi i wynosi 4 miesiące.

Dno zbiornika tworzą głównie użytki zielone ( 2418 ha ) i grunty orne ( 533 ha ). Lasy ( 399 ha ) oraz grunty inne ( 369 ha ) stanowią łącznie 768 ha. Udziały w całkowitej powierzchni poszczególnych klas gleb, kształtuje się następująco: klasa IV – 10%, klasa V – 44,8%, VI – 33,3 %, nieużytki i zabudowy 9,9%. Dość dużą powierzchnie dna pokrywają torfy płytkie ( 870 ha ), które ciągną się wzdłuż starego koryta rzeki Narew. Dno zbiornika nie zostało odpowiednio przygotowane przez budowniczych obiektu. Pozostawiono szereg: karczy, pni, resztek ogrodzeń, fundamentów itd. Przeszkody te praktycznie uniemożliwiają na zalewie użycie przez użytkownika rybackiego narzędzi ciągnionych, co ma duży wpływ na prowadzenie właściwej gospodarki rybackiej.
Brzeg prawy w górnej części zbiornika ( tzw . Małym Zalewie ) jest niski, podmokły i zabagniony. Za torami na tzw. Dużym Zalewie jest płaski, pokryty lasami iglastymi na przemian z polami uprawnymi i pastwiskami. W środkowej części zbiornika znajdują się zabudowania dwóch wsi Cisówka i Budy. Dalej, w stronę zatoki Bachury brzeg zalewu brzeg pokrywają głównie lasy iglaste i nieużytki. W okolicach portu rybackiego przylega do zbiornika zespół domków letniskowych. W okolicach wsi Rybaki brzeg jest bardziej wyniesiony i pokryty lasem iglastym. Przyległy teren zagospodarowano jako plażę.
Brzeg lewy w górnej części zbiornika jest niski, podmokły i w większości pokryty lasem iglastym. W środkowej części przylegają zabudowania wsi Siemianówka. Teren jest bardziej wyniesiony i pokryty polami uprawnymi i pastwiskami. Od wsi Siemianówka do zapory brzeg jest wyniesiony i w większości pokryty lasami i nieużytkami. Na terenie tym znajduje się szereg domków letniskowych, a na wysokości miejscowości Nowy Dwór Przystań WOPR.

W Zbiorniku Siemianówka oraz wpadających do niego rzekach stwierdzono występowanie 28 gatunków ryb. Można je podzielić na dwie grupy – ryby użytkowe i nieużytkowe.
– Gatunki użytkowe to: amur biały ( sporadycznie ), boleń, jaź, jelec ( sporadycznie ) karaś, karaś srebrzysty, karp, kleń ( sporadycznie ), leszcz, lin, miętus ( sporadycznie ), okoń, płoć, sum, szczupak, wzdręga, węgorz.
– Gatunki nieużytkowe to: ciernik, cierniczek, jazgarz, kiełb, krąp, koza, piskorz, różanka, słonecznica, śliz, ukleja.

Piętnaście gatunków posiadają wartość użytkową i potencjalnie mogą stanowić przedmiot połowów rybackich i wędkarskich. Amur trafił do obwodu najprawdopodobniej jako domieszka podczas zarybiania karpiem. Jest on jednak tak rzadko spotykany, że praktycznie nie ma znaczenia gospodarczego. Karaś srebrzysty najprawdopodobniej występował w małych stawach, żwirowiskach i innych zbiornikach leżących na obszarze zalanym wodą. Mógł też dostać się do obwodu jako domieszka podczas zarybiania karpiem albo został zawleczony przez wędkarzy ( jest najchętniej stosowanym żywcem, a podczas boomu szczupakowego karasia używano masowo ). Węgorz był dwa razy zarybiany, a sum był kilkakrotnie wprowadzany do zalewu. Pozostałe gatunki są rybami autochtonicznymi

Gospodarzem akwenu jest PZW Okręg w Białymstoku.
Obowiązuje zakaz trollingu na małym zbiorniku
[mappress mapid=”12″]

Dojazd samochodem nad zalew:
Od zachodu: Białystok-Michałowo-Juszkowy Gród-Bondary
Od południa: Bielsk Podlaski-Hajnówka-Narewka-Bondary

Źródło: materiały Okręgu PZW w Białymstoku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

yozgat escort yozgat escort bayan bolu escort bolu escort bayan balıkesir escort balıkesir escort bayan aydın escort aydın escort bayan kütahya escort kütahya escort bayan zonguldak escort zonguldak escort bayan tokat escort tokat escort bayan sivas escort sivas escort bayan rize escort rize escort bayan muğla escort muğla escort bayan karaman escort karaman escort bayan osmaniye escort osmaniye escort bayan kayseri escort kayseri escort bayan eskişehir escort eskişehir escort bayan giresun escort giresun escort bayan elazığ escort elazığ escort bayan konya escort konya escort bayan malatya escort malatya escort bayan manisa escort manisa escort bayan www.escortperl.com