WYKAZ WŁADZ KOŁA PZW „OKOŃ” W BIAŁYMSTOKU

W dniu 3.12.2016, podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Koła PZW „Okoń” w Białymstoku, powierzono Kolegom i Koleżankom następujące funkcję:

 

Zarząd Koła:
Prezes – Andrzej Białous
Wiceprezes – Dariusz Dziemianowicz
Skarbnik – Kazimiera Białous
Sekretarz – Mirosław Łopata
Gospodarz – Jerzy Majerski
Członek – Robert Borowski
Członek – Jerzy Miśkiewicz-Szmyga

Komisja Rewizyjna Koła:
Przewodniczący – Bernard Gierłachowski
Zastępca – Franciszek Utko
Sekretarz – Cezary Majerski

Sąd Koleżeński Koła:
Przewodniczący – Tadeusz Sidorowicz
Zastępca – Kamil Leszczuk
Sekretarz – Zbigniew Wróblewski

Rzecznik Dyscyplinarny
– Marek Prokop

Odpowiedzialni z ramienia Zarządu Koła za młodzież i sport:
– Andrzej Białous
– Zbigniew Wróblewski

Delegaci Koła za Okręgowy Zjazd Delegatów:
– Andrzej Białous
– Dariusz Dziemianowicz
– Tadeusz Sidorowicz