Wybory w kole.

Dnia 05 grudnia 2004 roku o godzinie 9,15 (II termin) w siedzibie Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Białymstoku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła P.Z.W ,,Okoń” w Białymstoku. Na wstępie Prezes Koła powitał serdecznie przybyłych. Z ramienia Zarządu Okręgu P.Z.W w Białymstoku obecny był Prezes Z.O P.Z.W w Białymstoku mgr Zbigniew Matusewicz – gość zaproszony.


Zanim rozpoczęto zebranie, Prezes Koła odczytał zebranym porządek dzienny zebrania. Został on przyjęty jednogłośnie. Zanim przystąpiono do właściwego zebrania, nastąpiły miłe akcenty. Prezes Z.O wręczył srebrną odznakę P.Z.W koledze Mirosławowi Łopata za całokształt jego prac. Odznakę przyznano przez władze P.Z.W, na wniosek Zarządu Koła. Następnie udekorował trzech młodych wędkarzy, kol.: Tomasza Siemieniako, Łukasza Tureckiego i Michała Półtoraka odznaką ,,Wzorowy Młody Wędkarz” za ich osiągnięcia w sporcie wędkarskim w sezonie wędkarskim 2004.

 

Prezes Koła wręczył statuetki wędkarskie trzem seniorom Koła : Romanowi Zubryckiemu, Janowi Granackiemu i Robertowi Borowskiemu, za bardzo dobre wyniki w sporcie wędkarskim w sezonie wędkarskim 2004.
Uhonorował także juniorów i kadetów Koła startujących w turnieju młodzieżowym z cyklu ,,Grand Prix”. Pamiątkowe dyplomy, puchary i upominki rzeczowe otrzymali

w kategorii juniorów:
I miejsce – Marcin Sawicki
II miejsce – Łukasz Półtorak
III miejsce – Łukasz Turecki,

zaś w kategorii kadetów:
I miejsce – Michał Chrzanowski
II miejsce – Marcin Suprun
III miejsce – Michał Półtorak.

Następnym miłym akcentem było wręczenie przez Prezesa Koła upominków zwycięzcom konkursu ogłoszonego na stronie internetowej Koła, pod nazwą : ,,Moje wspomnienia z IV Turnieju Szkół Ponadpodstawowych w wędkarskim wieloboju”.
 
I miejsce – Łukasz Póltorak
II miejsce – Łukasz Turecki
III miejsce – Michał Półtorak.

Po tej miłej uroczystości przystąpiono do realizacji porządku dziennego. Na przewodniczącego zebrania wybrano jednogłośnie kol. Andrzeja Białous, na sekretarza wybrano jednogłośnie kol. Roberta Białous. W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli koledzy: Jan Granacki, Robert Borowski i Mirosław Łopata. Przystąpiono do odczytania przygotowanych sprawozdań. Sekretarz Koła, kol. Robert Białous odczytał sprawozdanie z działalności Koła w roku 2004 – przyjęto jednogłośnie. Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła kol. Henryk Samulski odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła w roku 2004 – przyjęto jednogłośnie. Komisja Rewizyjna Koła wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła. Wniosek o udzielenie absolutorium został przyjęty.
W swoim ostatnim słowie ustępujący Prezes Koła serdecznie podziękował całemu Zarządowi i wędkarzom z Koła za współpracę przez ostatnią kadencję, mając nadzieję, że wybrane nowe władze przyczynią się do dalszego rozwoju ,,Okonia”.  Wręczył specjalne podziękowania całemu Zarządowi i młodym wędkarzom – zawodnikom Koła.
Rozpoczęły się wybory. Zostały one przeprowadzone w sposób jawny, a aktualna lista nowych na dole artykułu. Delegatami na Okręgowy Zjazd Delegatów wybrani zostali koledzy : Andrzej Białous i Dariusz Dziemianowicz. Zastępcą delegatów został wybrany kol. Jan Granacki.
Przewodniczący zebrania ogłosił ostatni punkt porządku – wolne wnioski. Skarbnik Koła przedstawiła zebranym wysokości opłat za wędkowanie w nowym roku. Apelowała też o zwroty rejestrów połowów w roku 2004, co będzie podstawą do przyjmowania opłat na rok 2005. Na pytania wędkarzy odpowiadał przybyły na zebranie gość – kol. Zbigniew Matusewicz.

Wędkarze zadawali pytania na tematy:
1.przetargów wód
2.sytuacji Zarządu Okręgu w Łomży
3.porozumień z innymi okręgami (możliwość łowienia bez dopłat)
4.możliwości połowu rekreacyjnego na zalewach w : Korycinie, Siemianówce, Janowie, Gródku, Siemiatyczach
5.przejęcia małych akwenów wodnych (typu stawy na Mickiewicza) przez Z.O
6.zarybiania podbiałostockich akwenów przez Z.O
7.opłat za wędkowanie w Dojlidach

Po wyczerpaniu pytań przez zgromadzonych nastąpił jeszcze jeden miły akcent. Prezes Z.O wręczył na ręce Prezesa i v-ce Prezesa Koła list gratulacyjny i podziękowania od Pani Kurator Oświaty za całokształt i aktywną pracę z młodzieżą na terenie miasta Białystok, jak i w całym naszym Okręgu.
Prezes Koła podziękował wszystkim przybyłym na zebranie, składając jednocześnie życzenia świąteczne i noworoczne.
Zebranie oficjalnie zakończono.

WYBRANY ZARZĄD KOŁA NA KADENCJĘ 2005/2009

PREZES Andrzej Białous
Wiceprezes Dariusz Dziemianowicz
Sekretarz Robert Białous
Skarbnik Kazimiera Białous
Gospodarz Koła Janusz Waszkiewicz
Członek Zarządu Koła Jan Granacki
Członek Zarządu Koła Tadeusz Spychała
Członek Zarządu Koła Mirosław Łopata
Członek Zarządu Koła Robert Borowski
Członek Zarządu Koła Marcin Sawicki
Członek Zarządu Koła Karol Sawicki

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Henryk Samulski
Z-ca Przewodniczącego Bernard Gierłachowski
Członek Sebastian Białous

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.