Ustawa o zmianie Ustawy

Kilka dni temu informowałem Was o nowej Ustawie o sporcie, a za kilkanaście dni wejdą w życie kolejne zmiany, tym razem w Ustawie o rybactwie śródlądowym. I tu też nasz Związek będzie musiał się wykazać nie lada sprawnością aby w szybki i sprawny sposób dostosować się do nowych przepisów. Co niosą zmiany? Zmiany w Ustawie niosą m.in. obowiązek posiadania przez wędkarza oddzielnego zezwolenia na wędkowanie. Od przyszłego roku wędkarz – członek PZW oprócz karty wędkarskiej i legitymacji PZW będzie zaopatrzony w specjalne, oznaczone hologramem zezwolenie.

Każdy wędkarz będzie musiał posiadać stosowne zezwolenie.Zezwolenia na połów w danym obwodzie będzie wydawał właściwy użytkownik danego obwodu. Natomiast dystrybucją zezwoleń zajmą się skarbnicy kół wędkarskich. Z kolei korzystnym zapisem w Ustawie jest to, że okręgi Polskiego Związku Wędkarskiego jako użytkownicy wód będą mieli prawo do kontynuacji dzierżawy wód bez konieczności ponownego startu w konkursach ofert (o ile nie będzie większych zastrzeżeń do sposobu realizacji obecnych umów).

rew

Czeka nas też zmiana Ustawy o podatku VAT.
To nie koniec zmian. Korzystając z okazji informuję, że w przyszłym roku czeka nasz Związek jak i inne polskie stowarzyszenia potężne wyzwanie ściśle związane ze zmianą… Ustawy o podatku VAT. Jednak w tym wypadku na pierwsze wnioski i konkretne ustalenia w tym temacie jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie.

Więcej szczegółów na temat zmian usłyszycie z pewnością od przedstawicieli zarządów okręgów podczas zebrań sprawozdawczych w Waszych kołach wędkarskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.