escort pornmaxi pornblu

Turniej Ekologiczno-Wędkarski im. Anatola Wakuluka

Międzynarodowy Turniej Ekologiczno-Wędkarski im. Anatola Wakuluka odbył się 2 czerwca 2007 roku nad Kanałem Augustowskim. Zorganizowanyzostał przez Fundację Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych z Białegostoku. Partnerem merytorycznym i organizacyjnym był Grodzieński Oddział Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej z siedzibą w Grodnie.

Współrealizatorami byli Akademickie Koło Wędkarskie SKISH z Białegostoku i Augustowskie Placówki Kultury. Turniej był objęty honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Podlaskiego, Polski Związek Wędkarski Zarząd Główny oraz TVP3 Białystok. Poparcie dla inicjatywy wyrazili Departament Edukacji i Promocji Zrównoważonego Rozwoju Ministerstwa Środowiska oraz Starostwo Powiatowe w Augustowie. Na miejsce startu nad brzegiem Kanału w Białobrzegach stawiło się aż 87 zawodników.

Zawodnicy wylosowali swoje stanowiska w sektorach i rozpoczęli wędkowanie o godzinie 8.00. Tura wędkarska trwała do godziny 12.00. Rozegrano ją w klasyfikacji indywidualnej w kategoriach mężczyzn, kobiet i dzieci. Dodatkowo zgłoszono 5 drużyn. W skład każdej drużyny wchodzili: jeden mężczyzna, jedna kobieta i dziecko. W kategorii mężczyzn wystartowało 50 wędkarzy, w kategorii kobiet były 22 uczestniczki, zaś w kategorii dzieci – 15 młodych wędkarzy. Wędkować można było tylko z brzegu, metodą spławikową, zgodnie z Regulaminem amatorskiego połowu ryb Polskiego Związku Wędkarskiego.
Początkującym wędkarzom i wędkarkom pomoc techniczną nieśli czuwający nad brzegiem sędziowie sektorowi. W trakcie ważenia ryb przez komisję sędziowską zawodnicy uczestniczyli w akcji sprzątania okolicy Kanału Augustowskiego.

Klasyfikacja tury wędkarskiej dokonana była na podstawie łącznej wagi złowionych ryb przetrzymanych w stanie żywym. W turze wędkarskiej sklasyfikowało się tylko 10 mężczyzn, 7 kobiet i 5 zawodników w kategorii dzieci. Do tury ekologicznej, zgodnie z Regulaminem Turnieju zakwalifikowało się tylko po pięciu najlepszych zawodników z każdej kategorii.

Tura ekologiczna rozegrała się na Rynku Zygmunta Augusta w sercu Augustowa, gdzie na placu zebrali się kibice i uczestnicy festynu zorganizowanego przez Augustowskie Placówki Kultury.
Pytania tury ekologicznej dotyczyły podstawowych zagadnień z zakresu ekologii, ochrony środowiska, ichtiologii i turystyki. Do tej części turnieju można było przygotować się wcześniej, gdyż opracowane materiały szkoleniowe zawierające zastaw losowanych pytań w języku polskim i rosyjskim były rozsyłane do zgłoszonych zawodników.

Komisja Sędziowska określiła na podstawie wyników wędkarskich wagę punktową w turze ekologicznej. Za każą prawidłową odpowiedź mężczyźni mogli uzyskać 200 punktów, zaś dzieci i kobiety – 150 punktów.
Każdy uczestnik odpowiadał na trzy wylosowane przez siebie pytania i miał do wyboru 3 odpowiedzi do każdego z nich. Z uwagi na uczestnictwo Białorusinów (zarówno wśród zawodników jak i widzów) pytania i odpowiedzi były tłumaczone na język rosyjski. Komisja Konkursowa w składzie: Honorowy Juror – Zbigniew Krzywicki (w zastępstwie za Włodzimierza Cimoszewicza), Sędzia Główny tury wędkarskiej – Wiesław Kuczyński, Przewodnicząca komisji tury ekologicznej – Anna Wakuluk, Sekretarze Turnieju Ilona Wakuluk i Halina Żemajduk dokonali ogólnej klasyfikacji, ogłosili oficjalne wyniki oraz dokonali wręczenia nagród.

Puchar specjalny dla najlepszej drużyny w turze wędkarskiej ufundowany przez dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku profesora Leonarda Etela zdobyła drużyna reprezentująca AKW SKISH w składzie: Marcin Stocki, Anna Kuczyńska i Elżbieta Konicka. Wręczenia pucharu dokonała studentka Wydziału Prawa – Ilona Wakuluk. Puchar dla najlepszego zawodnika w kategorii dziecięcej został ufundowany przez Polski Związek Wędkarski Zarząd Główny , a wręczył go pan Antoni Kustusz – rzecznik prasowy PZW ZG.

Laureatom oraz uczestnikom zostały wręczone cenne nagrody rzeczowe, dyplomy i upominki, zaś wszystkim uczestnikom oraz widzom rozdawano okolicznościowe gadżety. Po uroczystości wręczenia nagród dla pokrzepienia ducha wysłuchano koncertu szantowego, zaś dla pokrzepienia ciała wszyscy zebrani częstowani byli bigosem i kiełbaskami.

Organizację Turnieju dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina w ramach wsparcia mikroprojektów i budżetu państwa oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Serdecznie wszystkim dziękujemy za pomoc w organizacji i udział w Turnieju
Kierownik Projektu – Andrzej Demianowicz
Koordynator Turnieju – Agnieszka Świderska

Biuro organizatora:
Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
15-889 Białystok, ul. Brukowa 28
tel.             +48 85 746 04 95      , fax +48 85 746 04 97
e-mail: fundacja@fe.org.pl
www.fe.org.pl/turniej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

yozgat escort yozgat escort bayan bolu escort bolu escort bayan balıkesir escort balıkesir escort bayan aydın escort aydın escort bayan kütahya escort kütahya escort bayan zonguldak escort zonguldak escort bayan tokat escort tokat escort bayan sivas escort sivas escort bayan rize escort rize escort bayan muğla escort muğla escort bayan karaman escort karaman escort bayan osmaniye escort osmaniye escort bayan kayseri escort kayseri escort bayan eskişehir escort eskişehir escort bayan giresun escort giresun escort bayan elazığ escort elazığ escort bayan konya escort konya escort bayan malatya escort malatya escort bayan manisa escort manisa escort bayan www.escortperl.com