Turniej Ekologiczno-Wędkarski im. Anatola Wakuluka

Międzynarodowy Turniej Ekologiczno-Wędkarski im. Anatola Wakuluka odbył się 2 czerwca 2007 roku nad Kanałem Augustowskim. Zorganizowanyzostał przez Fundację Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych z Białegostoku. Partnerem merytorycznym i organizacyjnym był Grodzieński Oddział Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej z siedzibą w Grodnie.

Współrealizatorami byli Akademickie Koło Wędkarskie SKISH z Białegostoku i Augustowskie Placówki Kultury. Turniej był objęty honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Podlaskiego, Polski Związek Wędkarski Zarząd Główny oraz TVP3 Białystok. Poparcie dla inicjatywy wyrazili Departament Edukacji i Promocji Zrównoważonego Rozwoju Ministerstwa Środowiska oraz Starostwo Powiatowe w Augustowie. Na miejsce startu nad brzegiem Kanału w Białobrzegach stawiło się aż 87 zawodników.

Zawodnicy wylosowali swoje stanowiska w sektorach i rozpoczęli wędkowanie o godzinie 8.00. Tura wędkarska trwała do godziny 12.00. Rozegrano ją w klasyfikacji indywidualnej w kategoriach mężczyzn, kobiet i dzieci. Dodatkowo zgłoszono 5 drużyn. W skład każdej drużyny wchodzili: jeden mężczyzna, jedna kobieta i dziecko. W kategorii mężczyzn wystartowało 50 wędkarzy, w kategorii kobiet były 22 uczestniczki, zaś w kategorii dzieci – 15 młodych wędkarzy. Wędkować można było tylko z brzegu, metodą spławikową, zgodnie z Regulaminem amatorskiego połowu ryb Polskiego Związku Wędkarskiego.
Początkującym wędkarzom i wędkarkom pomoc techniczną nieśli czuwający nad brzegiem sędziowie sektorowi. W trakcie ważenia ryb przez komisję sędziowską zawodnicy uczestniczyli w akcji sprzątania okolicy Kanału Augustowskiego.

Klasyfikacja tury wędkarskiej dokonana była na podstawie łącznej wagi złowionych ryb przetrzymanych w stanie żywym. W turze wędkarskiej sklasyfikowało się tylko 10 mężczyzn, 7 kobiet i 5 zawodników w kategorii dzieci. Do tury ekologicznej, zgodnie z Regulaminem Turnieju zakwalifikowało się tylko po pięciu najlepszych zawodników z każdej kategorii.

Tura ekologiczna rozegrała się na Rynku Zygmunta Augusta w sercu Augustowa, gdzie na placu zebrali się kibice i uczestnicy festynu zorganizowanego przez Augustowskie Placówki Kultury.
Pytania tury ekologicznej dotyczyły podstawowych zagadnień z zakresu ekologii, ochrony środowiska, ichtiologii i turystyki. Do tej części turnieju można było przygotować się wcześniej, gdyż opracowane materiały szkoleniowe zawierające zastaw losowanych pytań w języku polskim i rosyjskim były rozsyłane do zgłoszonych zawodników.

Komisja Sędziowska określiła na podstawie wyników wędkarskich wagę punktową w turze ekologicznej. Za każą prawidłową odpowiedź mężczyźni mogli uzyskać 200 punktów, zaś dzieci i kobiety – 150 punktów.
Każdy uczestnik odpowiadał na trzy wylosowane przez siebie pytania i miał do wyboru 3 odpowiedzi do każdego z nich. Z uwagi na uczestnictwo Białorusinów (zarówno wśród zawodników jak i widzów) pytania i odpowiedzi były tłumaczone na język rosyjski. Komisja Konkursowa w składzie: Honorowy Juror – Zbigniew Krzywicki (w zastępstwie za Włodzimierza Cimoszewicza), Sędzia Główny tury wędkarskiej – Wiesław Kuczyński, Przewodnicząca komisji tury ekologicznej – Anna Wakuluk, Sekretarze Turnieju Ilona Wakuluk i Halina Żemajduk dokonali ogólnej klasyfikacji, ogłosili oficjalne wyniki oraz dokonali wręczenia nagród.

Puchar specjalny dla najlepszej drużyny w turze wędkarskiej ufundowany przez dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku profesora Leonarda Etela zdobyła drużyna reprezentująca AKW SKISH w składzie: Marcin Stocki, Anna Kuczyńska i Elżbieta Konicka. Wręczenia pucharu dokonała studentka Wydziału Prawa – Ilona Wakuluk. Puchar dla najlepszego zawodnika w kategorii dziecięcej został ufundowany przez Polski Związek Wędkarski Zarząd Główny , a wręczył go pan Antoni Kustusz – rzecznik prasowy PZW ZG.

Laureatom oraz uczestnikom zostały wręczone cenne nagrody rzeczowe, dyplomy i upominki, zaś wszystkim uczestnikom oraz widzom rozdawano okolicznościowe gadżety. Po uroczystości wręczenia nagród dla pokrzepienia ducha wysłuchano koncertu szantowego, zaś dla pokrzepienia ciała wszyscy zebrani częstowani byli bigosem i kiełbaskami.

Organizację Turnieju dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina w ramach wsparcia mikroprojektów i budżetu państwa oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Serdecznie wszystkim dziękujemy za pomoc w organizacji i udział w Turnieju
Kierownik Projektu – Andrzej Demianowicz
Koordynator Turnieju – Agnieszka Świderska

Biuro organizatora:
Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
15-889 Białystok, ul. Brukowa 28
tel.             +48 85 746 04 95      , fax +48 85 746 04 97
e-mail: fundacja@fe.org.pl
www.fe.org.pl/turniej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.