Sezon 2011 rozpoczęty, czyli.. II Puchar Orlątka

Rzutowcy z Białegostoku, Orli i Wasilkowa rozpoczęli już nowy sezon. Właśnie w ORLI, dnia 1 czerwca, rozegrali oni II HALOWE ZAWODY RZUTOWE o ,, PUCHAR ORLĄTKA”. Zawody odbyły się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Orli. Na starcie tegorocznych zawodów stanęło 24 zawodników. Zostali oni podzieleni na cztery kategorie wiekowe.

kadeci – 14 zawodników
kadetki – 4 zawodniczki
juniorzy – 4 zawodników
juniorki – 2 zawodniczki

Była to już druga edycja tych zawodów, a ich organizatorem było Koło Polskiego Związku Wędkarskiego,,MIĘTUS” z ORLI.Startujący zawodnicy mieli do rozegrania dwubój spinningowy, oraz (jako nowość tych zawodów) test sprawnościowy, który polegał na oddaniu 10 rzutów piłeczką tenisową z pozycji siedzącej, do tarczy Arenberga (wzorem olimpiad krajowych). I co tu dużo mówić – zabawa była przednia. Ale wróćmy do początku.

Uroczystość otwarcia zawodów odbyła się o godzinie 10:30. Jako sędzia główny zawodów serdecznie przywitałem zawodników i ich opiekunów, sędziów technicznych, członków Zarządu Koła w Orli, oraz gości honorowych zawodów, w osobach: Pana Dariusza Horodeckiego – Dyrektora Zespołu Szkół w Orli, PaniAnny Nesteruk – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Orli, oraz Pana Franciszka Pilcickiego – Komendanta Okręgowej Straży Rybackiej ZO PZW w Białymstoku. Zawodnikom życzyłem uzyskania dobrych wyników, zaś pozostałym uczestnikom zawodów miłych wrażeń.

Po przeprowadzeniu losowania, zawody rozpoczęły się. Zawodnicy startowali jednocześnie na czterech rzutniach. Zdobywane przez zawodników punkty, zostawały zapisywane w kartach startowych przez sędziów technicznych. Dla najmłodszej grupy zawodników postanowiliśmy skrócić odległości desek startowych. Byli to bowiem ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z castingiem. I właśnie to oni byli najbardziej przejęci swoim pierwszym startem, w tych zawodach. Oczywiście trema ich nie opuszczała. Za każde trafienie w tarcze otrzymywali gromkie brawa od zgromadzonych na sali kibiców – czyli uczniów z tutejszej szkoły. Grupa kibiców była bardzo liczna.

Po dwuboju czas przyszedł na ostatnią konkurencję – czyli test sprawnościowy. Była to dodatkowa konkurencja dzisiejszych zawodów. Zawodnicy mieli do wykonania rzuty piłeczką tenisową, w pozycji siedzącej, do tarczy Arenberga. Taka konkurencja jest rozgrywana na krajowych olimpiadach. W tym wypadku, zawodnicy wykonywali trzy rzuty próbne i dziesięć rzutów ocenianych przez sędziów technicznych. I w tym wypadku zabawa była doskonała.
Po zakończeniu zawodów, organizator zaprosił wszystkich na obiad.

Po ustaleniu zajętych miejsc przez poszczególnych zawodników, wypisaniu pamiątkowych dyplomów, wyeksponowaniu pucharów i upominków pozyskanych od sponsorów, przystąpiłem do uroczystego podsumowania dzisiejszego pucharu ,,Orlątka”. Zanim jednak to nastąpiło, serdecznie przywitałem przybyłych w miedzyczasie gości, w osobach: Pana Aleksandra Klina – Przewodniczącego Rady Gminy Orla, oraz PanaMarka Chmielewskiego – Prezesa Koła Polskiego Związku Wędkarskiego ,,Miętus” w Orli.

Zawodników nagradzał Pan Aleksander Klin, oraz goście honorowi zawodów. Trzech pierwszych zawodników w kategoriach otrzymało pamiątkowe puchary, dyplomy i upominki rzeczowe. Pozostali zawodnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i upominkami. Nikt dzisiaj nie odszedł z ,,pustymi rękami”. Ja, ze swojej strony ufundowałem pamiątkowe puchary, medale, dyplomy i upominki rzeczowe najmłodszym zawodnikom ,,II Pucharu Orlątka”. Okazali się nimi bardzo młodzi zawodnicy z Orli.
Po tej miłej uroczystości głos zabrali goście honorowi, dziękując zawodnikom, oraz organizatorowi zawodów – Zarządowi Koła z Orli.Zakończyłem oficjalnie zawody, a wszyscy stanęli do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z dzisiejszej imprezy. DO ZOBACZENIA ZA ROK !!!

Oficjalne wyniki zawodów

Kategoria ,kadetów
1.Mateusz Minkiewicz – Wasilków
2.Krzysztof Radziszewski – Wasilków
3.Maciej Łapiński – Wasilków
4.Grzegorz Kalina – Orla
5.Mateusz Karpiuk – Orla
6.Maciej Iwanowski – Białystok
7.Jakub Rybak – Orla
8.Daniel Matejczyk – Wasilków
9.Mateusz Stepaniuk – Orla
10.Grzegorz Taranta – Orla
11.Kamil Kowalski – Orla
12.Karol Matejczyk – Wasilków
13.Rafał Zdanowicz – Orla
14.Patryk Pietruczuk – Orla

Kategoriakadetka
1.Kornelia Halicka – Wasilków
2.Aleksandra Chmielewska – Orla
3.Marlena Kalina – Orla
4.Emilia Mieczkowska – Orla

Kategoriajunior
1.Bartosz Horodecki – Orla
2.Andrzej Bańkowski – Orla
3.Damian Mirończuk – Orla
4.Dariusz Sawicki – Orla

Kategoria juniorka
1.Agnieszka Chomutowska – Wasilków
2.Katarzyna Żak – Wasilków

Kategoria najmłodszy zawodnik
Emilia Mieczkowska – Orla (9 lat)
Mateusz Stepaniuk – Orla (9 lat)

Sponsorzy zawodów
1.Gminny Ośrodek Kultury w Orli
2.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orli
3.Polskie Radio Białystok
4.Urząd Gminy w Orli
5.Sklep ,,Komputronik” z Bielska Podlaskiego
6.Zarząd Koła PZW ,,Miętus” w Orli
7.Andrzej Białous – Prezes Koła PZW ,,Okoń” z Białegostoku

Skład sędziowski
1.Sędzia główny – Andrzej Białous (Koło PZW ,,Okoń” Białystok)
2.Sędzia sekretarz – Jerzy Nazarewicz (Koło PZW ,,Miętus” Orla)
3.Sędziowie techniczni:
– Karol Sawicki (Koło PZW ,,Okoń” Białystok)
– Zbigniew Wróblewski (Koło PZW ,,Okoń” Białystok)
– Wojciech Bogusłowicz (Koło PZW Wasilków)
– Daniel Filipkowski (Koło PZW Wasilków)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.