Jubileusz Koła Miejskiego

Rok 2010, jest rokiem jubileuszowym dla Koła MIEJSKIEGO Polskiego Związku Wędkarskiego w Białymstoku. Trzydzieści lat temu Koło to powstało z inicjatywy komitetu założycielskiego, pod przewodnictwem kolegi Henryka Sobolewskiego. Zgodnie z założeniami władz związkowych powstało ono z członków Koła PZW nr1 w Białymstoku. Założycielami Koła było 56 wędkarzy, kolegów znających się na co dzień.Koło powołano do życia w dniu 13 stycznia 1980 roku, na pierwszym Walnym Zgromadzeniu. Wówczas to wybrano Zarząd Koła, a pierwszym jego Prezesem został wybrany kolega TADEUSZ MARCINKOWSKI.

Głównymi kierunkami działania, jakie postawili przed sobą w tym czasie, były: walka z kłusownictwem, działalność organizacyjno-sportowa i walka z zanieczyszczeniami wód. Ówczesne władze naszego okręgu zaakceptowały ten kierunek i włączyły Koło w struktury PZW.

Początki działania Koła były trudne. Mimo to, działacze Miejskiego nie poddawali się. Z każdym dniem przybywało do Koła co raz więcej wędkarzy, pasjonatów tego pięknego sportu. Zarząd zaś, mozolnie wypełniał swoje założenia. Już w roku 1982 Koło liczy 2.300 wędkarzy i jest jednym z największych Kół okręgu białostockiego. Działalność Koła rozwija się prężnie. Wędkarze zarybiają zbiornik w Koplanach, porządkują teren wokół niego. Z pomocą Zarządowi Koła przychodzą inni wędkarze. W zamian za pomoc przy porządkowaniu terenu otrzymują karty zezwalające na połów ryb. Zwieńczeniem dzieła jest kupno akwenu w roku 1995. Do dzisiejszego dnia Koło Miejskie jest właścicielem tego pięknego obiektu, a połowu ryb na tym właśnie akwenie mogą dokonywać wszyscy wędkarze. Zbiornik Koplany jest zarybiany co roku, przy pomocy władz naszego okręgu. Do dnia dzisiejszego Koło prowadzi działalność sportową, poprzez organizację zawodów wędkarskich w Koplanach. Jest organizatorem zawodów, skierowanych do dzieci i młodzieży. Rozgrywane są także zawody wewnętrzne.

Podejmowane są nowe inicjatywy i działania w kierunku ochrony środowiska naturalnego. Nawiązano współpracę z władzami lokalnymi Gminy Juchnowiec, właśnie pod tym kątem.Koło podjęło także nowe inicjatywy, zmierzające do pozyskiwania młodzieży. Koło już od kilku lat czynnie włącza się w prowadzenie bezpłatnych kursów na kartę wędkarską, dla młodzieży białostockich Kół. Zarząd Koła prowadzi także współpracę z innymi Zarządami Kół, odnośnie pracy z dziećmi i młodzieżą. Należy także dodać, iż obecny Prezes Koła – kolega SŁAWOMIR NADOLNY jest Koordynatorem ds. Młodzieży, z ramienia Prezydium Zarządu Okręgu.

Dnia 3 lipca 2010roku, Zarząd Koła zorganizował spotkanie, z okazji tak doniosłego jubileuszu. Do siedziby Zarządu Okręgu przybyli przedstawiciele władz okręgu, zaproszeni goście, seniorzy i przedstawiciele Zarządu Koła. Po krótkim przywitaniu zebranych, głos zabrał Prezes Koła – kolega Sławomir Nadolny. Przedstawił zebranym historię Koła na przestrzeni minionych lat. Następnie w imieniu władz związkowych naszego okręgu, zabrał głos kolega Prezes ZO PZW w Białymstoku –Ryszard Broniszewski. Serdecznie pogratulował Zarządowi Koła za ogrom pracy, którą wykonał przez te trzydzieści lat swego istnienia. Dodał także, że jubileusz Koła jest tym bardziej zaszczytny, ponieważ w tym roku także obchodzony jest jubileusz 60-lecia powstania Polskiego Związku Wędkarskiego. Życzył powodzenia na następne lata. Następnie odbyła się miła uroczystość. Prezes i vce Prezes Zarządu Okręgu wręczyli odznaczenia związkowe, najbardziej zasłużonym seniorom Koła. Wręczali także medale okolicznościowe.

Pamiątkowe statuetki, dyplomy i okazjonalne medale wędkarskie otrzymali z rąk Prezesa Koła działacze zaprzyjaźnionych Kół, za wspieranie inicjatyw Koła i współpracę. Prezes Koła PZW ,,Okoń” z Białegostoku – Andrzej Białous, w towarzystwie vce Prezesa Koła kolegiDariusza Dziemianowicza, wręczyli Prezesowi Koła Miejskiego pamiątkową paterę, z napisem: ,,Jubileusz 30-lecia działalności Koła daje okazję do złożenia gratulacji z tytułu dotychczasowych osiągnięć, oraz złożenia życzeń dalszego rozwoju i powodzenia w pracy, na rzecz społeczności wędkarskiej Podlasia”. W mowie końcowej, Prezes Koła Miejskiego przekazał serdeczne podziękowania dla działaczy społecznych Koła, oraz tym wszystkim kolegom, którzy budowali Koło od podstaw. Docenił ich wieloletni trud i zaangażowanie. Słowa podziękowania skierował także do kolegów z Sądu Koleżeńskiego, Komisji Rewizyjnej, Społecznej Straży Rybackiej, sędziów wędkarskich Koła. Dodał, że ich praca dobrze służyła i służy Kołu w realizacji statutowych celów. Podziękował kolegom wędkarzom Koła – tym, z wieloletnim stażem związkowym za życzliwość, wytrwałość i przywiązanie do Koła. Na ręce Prezesa Zarządu Okręgu złożył podziękowanie, za docenienie i wspieranie działań Koła, dla dobra związku. Podziękowanie złożył także działaczom zaprzyjaźnionych Kół wędkarskich, za wspieranie inicjatyw Koła i współpracę. Nie zapomniał także o wędkarzach szeregowych Koła i młodzieży wędkarskiej. Podziękował tym, którzy na równi z działaczami na co dzień wnoszą cenny wkład pracy w umacnianie Koła. Jubileuszowa uroczystość dobiegła końca. Stała się okazją nie tylko do przekazania okolicznościowych gratulacji. Była także okazją do wspomnień o sukcesach, porażkach i przypomnienia trudnych chwil, w życiu Koła.

PS. Na przestrzeni 30-lat, funkcję Prezesa Koła sprawowali koledzy:

  • lata 1980-1997 – kolega Tadeusz Marcinkowski
  • lata 1997-1997 – kolega Ryszard Prusik
  • lata 1997-2001 – kolega Roman Ziniewicz
  • lata 2001-2009 – kolega Józef Dominiak
  • od roku 2010 – kolega Sławomir Nadolny.

Wieloletni działacze Koła: Tadeusz Marcinkowski, Ryszard Prusik, Henryk Sobolewski, Zbigniew Matusewicz, Józef Błaszczyk, Antoni Błażewicz, Roman Ziniewicz, Wacław Turowski, Tadeusz Święcicki, Józef Dominiak i inni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.