Od Prezesa

WITAM SZANOWNYCH „OKONIOWCÓW”!!!

Sezon 2019 jak na prawdziwe Koło przystało zakończyliśmy Walnym Zgromadzeniem Sprawozdawczym członków Koła za rok 2019. Odbyło się ono dnia 7 grudnia br. (w II terminie), w pięknej sali konferencyjnej nowego Domu Wędkarza, przy ulicy Romualda Traugutta 18.
Walne Zgromadzenie zaszczycili swoją obecnością ważni dla nas goście, w osobach:
*Dariusza Dziemianowicza – Prezesa ZO PZW w Białymstoku, członka naszego Koła
*Sławomira Nadolnego – Wiceprezesa ZO PZW w Białymstoku
*Stanisława Kostko – Skarbnika ZO PZW w Białymstoku.
Odczytane sprawozdania z działalności Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Koła za rok 2019 zostały przez zebranych przyjęte bez zastrzeżeń, jednogłośnie.
Kolega Prezes ZO PZW w Białymstoku udekorował kolegę Jerzego Majerskiego – Gospodarza Koła brązową odznaką PZW, za zasługi w rozwoju wędkarstwa polskiego. Pamiątkowe statuetki, dyplomy i drobne upominki rzeczowe otrzymali z rąk Prezesa Zarządu Okręgu i Prezesa Koła członkowie-uczestnicy Koła, za uzyskane wyniki w sporcie wędkarskim na arenie Okręgu i Koła (to taka tradycja w naszym Kole od wielu lat).
Na pytania zebranych odnośnie pracy Zarządu Okręgu i zasad wędkowania w roku przyszłym odpowiadał Prezes Zarządu Okręgu. Pani Skarbnik Koła -koleżanka Kazimiera Białous poinformowała zebranych o wysokości opłat za wędkowanie w roku 2020. Z kolei Prezes Koła przedstawił zebranym plan pracy Koła przyszły. Złożył także wniosek do Komisji Uchwał i Wniosków Zgromadzenia o upoważnienie przez zebranych preliminarza budżetowego i kalendarza imprez Koła na rok 2020 na pierwszym posiedzeniu Zarządu Koła, w miesiącu styczniu 2020 roku. Wniosek został zatwierdzony jednogłośnie.
Po wyczerpaniu wszystkich tematów Prezes Koła zamknął Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze
.
Szanowne koleżanki i koledzy „Okonia”.
Dobiega właśnie do końca rok 2019. Rok bardzo udany dla naszego Koła. Na dzień 1 stycznia 2020 roku Koło nasze liczy 693 wędkarzy. Jest to znaczny wzrost, w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Co nas czeka w roku 2020?
Musimy się liczyć z podwyżką za nasze wędkowanie (tabela opłat zostanie umieszczona na naszej stronie). Wzrosły też opłaty za egzaminy na kartę wędkarską.
Odnośnie sportu wędkarskiego – zawodów. Propozycji przedstawionych w Okręgowym kalendarzu imprez na rok 2020 jest bardzo dużo, zarówno dla tych najmłodszych, jaki i dla seniorów. Na pewno każdy wędkarz znajdzie tam coś dla siebie.
My, jako Koło w miesiącu styczniu 2020 roku opracujemy kalendarz imprez. Oprócz takich zawodów jak: „XXVIII Puchar Prezesa Koła”, „III Puchar działki 53/3”, „Mały Okoń”, myślimy o zorganizowaniu Młodzieżowej Ligi Spławikowej Okonia (propozycja dla członków-uczestników Koła). Informacja o Lidze znajdzie się na naszej stronie już na początku stycznia 2020 roku. Oczywiście będziemy też współorganizatorami – jako Koło kilku imprez rangi Okręgowej.
Na pewno będziemy organizatorami co rocznej akcji ekologiczno-wędkarskiej „Okoń pomaga naturze”. Będziemy tradycyjnie już sprzątać brzegi zalewu w Dojlidach, na całej długości i walczyć o tytuł „Najlepszego zbieracza”.
Radzę śledzić na bieżąco naszą stronę, gdyż wszystkie nowości na przyszły rok zostaną na niej zamieszczone.

Na zakończenie jako Prezes Koła z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chciałbym złożyć dla wszystkich moich kolegów wędkarzy z „Okonia” i ich rodzin życzenia: dużo, dużo zdrowia, pomyślności, oraz błogosławieństwa bożego. Dużo radości, szczęśliwego Nowego Roku i tradycyjnie już „Okoniowcom” taaaaaaaaaaaakiej ryby!!! Do zobaczenia w roku 2020!!!
Prezes Koła PZW „OKOŃ” w Białymstoku
Andrzej Białous