Sprawozdanie z walnego zebrania Salmo Clubu

9 stycznia 2009 w Biurze Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Białymstoku odbyło się doroczne walne zebranie Salmo Clubu Białystok. W zebraniu wzięło udział 19 członków, co wobec ogólnej liczby członków klubu wynoszącej 37, uznano za kworum. Zgodnie ze statutem, zebranie to było zebraniem sprawozdawczym, przygotowanym przez Zarząd Salmo Clubu w kadencji 2008-2010 w składzie Prezes […]

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Salmo Clubu

5 stycznia 2008 r. w siedzibie Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Białymstoku przy ul. Jurowieckiej 33 o godzinie 17.00 odbyło się doroczne Walne Zebranie Salmo Clubu Białystok. W zebraniu wzięło udział 17 członków, co przy ogólnej liczbie członków 36 i 6 usprawiedliwionych nieobecnościach uznano za kworum.Zgodnie z zaproponowanym programem, zebranie poprowadził Prezes Salmo Clubu […]

Sprawozdanie z Walnego Zebrania SalmoClubu Białystok

W Walnym Zebraniu SalmoClubu Białystok, które odbyło się w dniu 06/02/2007 w Sali Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Białymstoku o godzinie 18.00, wzięło udział 25 spośród 34 członków Klubu oraz zaproszeni Goście. Duża frekwencja pozwoliła na konstruktywną dyskusję i ważne głosowanie w ważnych dla Klubu sprawach. Zebranie poprowadził Mateusz Grygoruk – Skarbnik, Członek Zarządu […]